Technologické potrubní rozvody

Dodáváme a montujeme veškeré potrubní rozvody z PP, PE, PVC, PVDF.. Běžně do průměru 500mm.
Plastové potrubí lze uplatnit v celé řadě odvětví a je stále více používáno ve stavbách občanské vybavenosti. Některé vlastnosti plastů, jako chemická odolnost, korozivzdornost nebo hygienická nezávadnost jsou při určitých specifických aplikacích téměř nenahraditelné, ale i u zdánlivě jednoduchých rozvodů mohou vést ke zvýšení životnosti nebo užitných vlastností finálního produktu. Pro úspěšnou volbu spravného druhu plastu, je nutno zvážit některé specifické vlastnosti materiálu, a to obzvlášť závislost provozního tlaku na teplotě ve vztahu k životnosti. Každý plast má také předepsanou maximální provozní teplotu a její překročení vede ke snížení životnosti, při dosažení teploty měknutí až k destrukci rozvodu. Některé plasty naopak při teplotách nižších než 0°C křehnou a nelze je proto aplikovat pro tlakový rozvod provozovaný pod bodem mrazu. Ve vztahu k teplotě lze různé plasty aplikovat pro provozní teplotu -40°C až +90°C, odůvodněně až +140°C. Běžně používane tlakové řady plastů jsou od PN 6 po PN 25.
Plasty používané pro potrubní rozvody:
  • PP - polypropylén typ 1, typ 3, typ "stabi" jmenovitý rozměr DN 15 aľ DN 350 tlaková řada PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 způsob spojování: sváření polyfúzní, sváření natupo
  • PE - polyetylén typ PE 80 a PE 100 jmenovitý rozměr DN 15 aľ DN 350 (DN 500) tlaková řada PN 6, PN 10, PN 16 způsob spojování: sváření polyfúzní, sváření natupo
  • PVC-U - polyvinylchlorid neměkčený jmenovitý rozměr DN 15 aľ DN 300 tlaková řada PN 100 , PV 16 způsob spojovaní: rozpouątědlové lepení speciálními lepidly
  • Speciální plasty - např. ABS, PVDF, PVC-C apod.
Reference
Provodínské písky a.s. - technologické PE potrubí
Hoerbiger Žandov - rozvody stlačeného vzduchu
Bochemie Bohumín - technologické rozvody SAVO stlačený vzduchTechnologické nádrže

Nabízíme návrh a výrobu samonosných zásobníků včetně návrhu vhodného materiálu (PP, PE, PVC, PVDF), zkoušek těsnosti (včetně protokolů) a výkresové dokumentace. Jsme schopni vyrobit i atypické plastové konstrukce.
Plastové nádrže vyráběné naší firmou jsou řešeny jako kusové výrobky kruhového nebo hranatého tvaru ve velikosti dle požadavků zákazníka. Jsou svařovány z plastových deskových polotovarů různých tlouštěk a materiálů. Pro konstrukci nádrží používáme plastové desky v tloušťkách od cca 4 mm do 30 mm, a to jak materiálů homogenních v celém průřezu, tak materiálů nadouvaných. Vzhledem k mechanickým vlastnostem plastů jsou prakticky všechny aparáty opatřeny celoplastovou výztuhou nebo výztuhou kombinovanou s kovem. Nádrže mohou být opatřeny libovolnými hrdly s možným připojením pomocí trubkových závitů nebo přírubových spojů a mohou být opatřeny různými návarky na připojení čidel hladinových, teplotních atd. Všechny nádrže jsou navrhovány jako beztlaké aparáty zatěžované pouze hydrostatickým tlakem skladovaného média.
Reference
Bochemie Bohumín - míchací kotle, technolog. zásobníky
Repon-pan Němeček - galvanizační vany a VZT odsáváníVzduchotechnika

Nabízíme návrh a dimenzování vzduchotechnického potrubí, montáž vzduchotechniky. Materiál PVC, možnost nehořlavého provedení PPs.
Plastové vzduchotechnické potrubí lze navrhnout jak hranaté, tak kruhové, případně jako kombinaci obou tvarů. Pro jmenovité rozměry potrubí a jejich připojení je využíváno běžných rozměrových standardů vzduchotechnických výrobků. Jako nejběžnější materiál používaný pro výrobu plastového VZT potrubí je tvrdé PVC, které splňuje většinu požadavků na výchozí polotovar. tj. dobrou chemickou odolnost a korozivzdornost, zaručenou svařitelnost a tvarovatelnost, odpovídajíci požární vlastnosti (obtížně hořlavé), fyziologickou nezávadnost a estetický vzhled.
Hranaté potrubí:
Pod názvem potrubí se rozumí díly vzduchotechnického zařízení, jimiž se dopravuje vzdušnina, jako jsou rovné trouby, oblouky odbočky, rozbočky a jiné tvarové kusy. Jmenovitým rozměrem se rozumí vnější šířka a výška příslušného dílu. Plastové VZT potrubí je v kompletní dodávce možno doplnit o škrtící a uzavírací klapky, šoupátka, výústky, výfukové hlavice atd., a to jak v provedení plastovém, tak kovovém. Doplnění sortimentu je řešeno buď vlastní kusovou výrobou dílů nebo dodávkou ostatních vyrobců a dovozců.
Kruhové potrubí:
Kruhové VZT potrubí je tvořeno extrudovanými trubkami a vstřikovanými tvarovkami z materiálu PVC-U nebo v odůvodněných případech z PPs. Díly z PVC-U jsou vzájemně spojovány lepením. Proto jsou všechny tvarové díly konstruovány s mufnou na připojovacích rozměrech. Lepený spoj rozpouštědlovým lepením zaručuje dokonalou vzduchotěsnost bez použití dalšího těsnícího prvku a to po celou dobu životnosti potrubí. Dle chemické agresivity dopravované vzdušniny je pro spojení použito příslušně chemicky odolné lepidlo. Výhodou kruhového VZT potrubí je jeho nižší hmotnost než u potrubí hranatého (vlivem menší tloušťky stěn při stejné tlakové odolnosti a vlivem menšího počtu přírubových spojů) a menší tlaková ztráta třením při proudění vzduchu potrubím.
Reference
Masokombinát Klatovy
Masna Studená
Repon-pan NěmečekSeptiky, žumpy, vodoměrné šachty

Standardní provedení septiku nebo žumpy nabízené naší firmou zahrnuje svaření plastové vodotěsné nádrže, opatřené vnějšími výztuhami pro přichycení plastových stěn do betonu pro následné obetonování. Tímto je zajištěna vodotěsnost a chemická odolnost žumpy nebo septiku a to při dostatečné stabilitě celého díla.
Septiky:
Celoplastová vícekomorová zakrytá nádrž umístěná v zemi a protékaná odpadní vodou. Objem septiku se volí takový, aby se v něm průměrný protok odpadní vody zdržel několik dnů a přitom zůstal v nádrži dostatečný prostor na usazený a vyhnívající kal. Jeho velikost se řídí počtem obyvatel (4-5, 6-10. atd.)
Žumpy:
Bezodtoková, zakrytá, vodotěsná nádrž na shromažďování splaškových vod. Použití je doporučeno tam, kde nelze vyčištěnou vodu nikam vypouštět. Nevýhodou žumpy je velký objem a nutnost pravidelného vyvážení, obvykle fekálním vozem.
Vodoměrné šachty:
Slouží k připojení domu na veřejný vodovodní řád a k umístění domovního vodoměru. Vodoměrné šachty se dodávají ve dvou provedeních:
a) pro jeden vodoměr
b) pro dva vodoměry
Reference
C-BAU - Ing. Píšek - stavební firma
AQUAGARD - Ondřej PrůchaOhýbání, reklamní výrobky

Jsme schopni ohýbat různé druhy plastů (PP, PE, PVC, plexi, ...) do tloušťky 10 mm a délky max. 2000 mm a vyrábět tímto způsobem různé druhy držáků, stojánků a boxů na prospekty, ohýbat různé profily ap. podle návrhů a přání zákazníka. O tento druh výrobků (hlavně z materiálu PLEXI) mají zájem hlavně majitelé autosalónů, výrobci či prodejci motocyklů, lodí a úřady.
Reference
Evona Chrudim - regálový držák z PET-G
Johnson Controls Česká lípa - plastové díly k šicím strojům
DENSO Liberec - plastové díly k výrobním linkámBazény

Provádíme zakázkovou výrobu bazénů včetně příslušenství.
Tvar bazénu je řešen individuálně dle přání zákazníka (ovál, obdélník s oblými rohy, kruh nebo ledvina) a velmi výrazně ovlivňuje cenu. Vhodným doplněním bazénu je plastové schodiště, které je vyrobeno ze stejného materiálu jako skelet bazénu a lze jej umístit do kterékoli jeho části.
Řešíme též dodávku a montáž bazénového příslušenství (světla, gule, filtrace, trysky atd.) včetně elektroinstalace a elektrorevize. Na žádost zákazníka jsme schopni zabazpečit provedení stavebních prací - vybetonování nosné základové desky pro uložení bazénového skeletu a betonáž pláště.
Poslední fází, kterou naše firma zajišťuje, je uvedení celého systému do provozu.
Více kontaktů

   adresa Kamenice 9, 470 02 Zákupy    telefon 775 928 903    mail petrzdansky@plastservis.net    Více... více kontaktů